ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden (Modules Algemeen en 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie en kantoorapparatuur en andere zaken) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Onze voorwaarden: klik hier